Op dit moment zijn we aan het uitzoeken hoe we precies om moeten gaan met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de Privacywet genoemd.

in afwachting daarvan hebben we alle persoonsgegevens (of tot personen herleidbare gegevens) tijdelijk onzichtbaar gemaakt op onze website.

Wanneer er zekerheid is verkregen wanneer en onder welke condities de persoonsgegevens wel zichtbaar gemaakt mogen worden zal deze informatie in enige vorm weer terugkeren op de site.

Met vriendelijke groet,

Jan Bouwman
projectleider vernieuwing website kerk.