In verband met de Corona maatregelen, is het niet mogelijk om de kerkdiensten op de gebruikelijke manier bij te wonen. Voor het bezoeken van erediensten heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld, wat voldoet aan het Protocol Erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/. Hierdoor is het mogelijk dat een beperkt aantal gemeenteleden vanaf 12 juli 2020 volgens een uitnodigingsschema de erediensten kunnen bijwonen. De erediensten zullen voorlopig alleen op de zondagmorgen gehouden worden. Het gebruiksplan ligt ter inzage in ons kerkgebouw.