zondag 26 januari om 16:30 uur
Thema :

Discover your smile

LITURGIE Maranathakerk Ridderkerk

26 januari 2020

middagdienst

Ds. G.E. Messelink

Organist: D. Nelemans

Aanvang: 16:30u

Thema: Discover your smile

 

Stilte, votum, zegengroet

 

Zingen

Alles, alles is gelegen

GK 110: 1,3,4

Gebed

 

 
 

Schriftlezing (Marlies Bouman)

 

Spreuken 8: 12-36

Zingen

Bij U, Heer is de levensbron

PS 36: 3,2

Gewone Catechismus

 

Vraag en antwoord 1

Preek

 

 

Zingen

U die mij geschapen hebt

OPW 355

 

Geloofsbelijdenis (gezongen)

k Geloof in God - Hij is de Vader

Wijze LB 429

Dankzegging en voorbede

 

 

Collecte

 

 

Slotzang

Zolang er mensen zijn op aarde

NLB 981: 1-5

Zegen