zondag 26 januari om 9:30 uur
Thema :

LITURGIE Maranathakerk Ridderkerk

26 januari 2020

morgendienst

Ds. J.R. Geersing

Organist: D. Nelemans

Aanvang: 09:30u

 

 

Stilte, votum, zegengroet

 

Zingen

Gij dienaars van Hem, die alles regeert

GK 70: 1,2,3

Zingen (Canon, 3 groepen, 2 keer)

De lof en de heerlijkheid

GK 71

Gebed

 

 
 

Schriftlezing (Marian Roth)

 

Psalm 1

Zingen

Welzalig de man die niet wandelt

OPW 244

De wet

 

 

Zingen

Welzalig de man die niet wandelt

OPW 244

Kindmoment

 

 

Kinderen naar de bijbelklas

 

 

Preek

 

 

Luisterlied

Blessings

 
 

Gebed

 

 

Collecte

 

 

Slotzang

Heer, wij loven en aanbidden U

NGK 185: 1,2,3,4

Zegen