zondag 19 januari om 16:30 uur
Thema :

LITURGIE Maranathakerk Ridderkerk

19 januari 2020

middagdienst

Ds. A. van Vugt

Organist: A. Voorberg

Aanvang: 16:30u

 

 

Stilte, votum, zegengroet

 

Antwoordlied

Wat was ik blij toen mij een stem

DNP 122: 1,2,3

Gebed

 

 
 

Schriftlezing (Lineke Okhonmina)

 

Lucas 2: 41-52

Zingen

Uw woning is mij zo lief, Heer

DNP 84: 1,2,3,4

Preek

 

 

Antwoordlied

Abba, Vader, u alleen

OPW 136

 

Geloofsbelijdenis (gezongen)

Ik geloof in God de Vader

GK 179b

Gebed

 

 

Collecte

 

 

Slotzang

Jezus vol liefde

GK 164

Zegen