zondag 19 januari om 9:30 uur
Thema :

LITURGIE Maranathakerk Ridderkerk

19 januari 2020

morgendienst

Ds. J.R. Geersing

Organist: J. den Arend

Aanvang: 09:30u

 

 

Stilte, votum, zegengroet

 

Antwoordlied

Mijn hart is, Heer, in u gerust

PS 108: 1,2

Zingen

Zing van de Vader

NLB 304: 1,2,3

Gebed

 

 
 

Schriftlezing (Karin Hamelink)

 

Rechters 16

Zingen

Luid klinkt de goddeloze spot

PS 35: 8

Kindmoment

 

 

Kinderen naar de bijbelklas

 

 

Preek

Rechters 16

 

Antwoordlied

Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis

NGK 204: 1,2,3,4

 

De wet

 

 

Zingen

Welzalig hij wiens zonde is vergeven

PS 32:1

Dankzegging en voorbede

 

 

Collecte

 

 

Slotzang

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

NLB 939: 1,2,3

Zegen