vanaf de Vrijmaking...

1944

Vrijmaking. In Bolnes dient br. C. van Rij (diaken) op 4 november de Acte van Vrijmaking of Wederkeer in. In Slikkerveer worden in september 4 ambtsdragers geschorst, omdat zij zich niet conformeren aan de synodebesluiten van 1942-1944. Ook zij maken zich vrij. Op 26 november worden de eerste kerkdiensten gehouden van de (vrijg.) Gereformeerde kerk te Bolnes-Slikkerveer. Ca. 45 personen bezochten de kerkdiensten.

1945

Ds. H.A. Stel doet 25 maart intrede; hij is tevens predikant van de kerk te IJsselmonde.

1951

Ds. H. A. Stel, die begin september 1949 naar Zuidwolde was vertrokken, wordt op 7 oktober 1951 opgevolgd door Ds. C. van Kalkeren.

1956 Juli 1955 wordt de gemeente vacant. Eind 1956 doet Ds. J. Meilof zijn intrede.
1962 Op 30 juni wordt de eerste steen gelegd voor een eigen kerkgebouw aan de Stadhouderslaan, dat op 8 mei 1963 officieel in gebruik wordt genomen.
1966 Ds. J. Meilof vertrekt naar Beverwijk. De samenwerking met de kerk te IJsselmonde wordt beëindigd. Op 14 augustus doet Ds. B. van Riet zijn intrede.
1972 De gemeente groeit gestaag. Leden wonen verspreid over in de burgerlijke gemeente Ridderkerk. Hierom wordt de kerknaam veranderd in "Gereformeerde Kerk Ridderkerk"
1973 Naar aanleiding van het 25-jarig ambtsjubileum van Ds. B. van Riet wordt met kerkenaadsteun een prekenbundel van zijn hand - "De schat in aarden vaten" - uitgegeven.
1980 Ds. B. van Riet overlijdt 12 januari op 62-jarige leeftijd. De kerkenraad geeft een tweede prekenbundel uit: "Het geluid van de gouden belletjes"- Ds Van Riet verzorgde het nog. Ds. J. M. A. Groeneveld doet 31 augustus zijn intrede. In oktober wordt een bouwcommissie benoemd om een uitbreidingsplan te maken.
1984 Herdenking van Afscheiding en Vrijmaking door uitgave van het gedenkboek "Van Reformatie tot Reformatie" - momenten uit de geschiedenis van de kerk te Ridderkerk" en door een stijlvolle samenkomst op 24 november.
1987 Na ruim een jaar van (ver)bouw, de kerkdiensten vinden elders plaats, wordt op 30 oktober het verbouwde en uitgebreide kerkgebouw officieel in gebruik genomen.
1989 Ds. J. M. A. Groeneveld aanvaardt het beroep van de kerk te Bedum en vertrekt.
1991 Ds. K. de Vries te IJsselmuiden/Grafhorst aanvaardt (in 1990) het beroep van Ridderkerk en doet 28 april intrede.
1994 Herdenking 50-jaar Vrijmaking. Broeders en zusters die zich toen vrijmaakten vertelden hun ervaringen. Archiefstukken toonden de schriftelijke feiten.
1995 Verbouwing en uitbreiding zitplaatsen. Balkon biedt ruimte voor ± 80 zitplaatsen.
1996 Nieuw kerkorgel, bouwer fa Klop, wordt op 3 februari feestelijk in gebruik genomen.
1998 Ds. K. de Vries aanvaardt het beroep van de kerk te Alphen aan den Rijn en vertrekt.
1999 Ds. B. van Zuijlekom te Pijnacker/Nootdorp aanvaardt het beroep, en doet intrede op 26 december.
2001 Officiele wederzijdse erkenning als kerk van Christus te Ridderkerk door Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Christelijke Gereformeerde Kerk, d.m.v. ondertekening van een gezamenlijke verklaring op 30 januari.
2006 Ds. B. van Zuijlekom aanvaardt het beroep van de kerk te Rotterdam Zuid in combinatie met het evangelisatiewerk onder Antillianen.
2007 Ds. A.S. de Vries te Curacao aanvaardt het beroep en doet intrede op 14 oktober 2007.
2016 Ds. A.S. de Vries aanvaardt het beroep van de kerk te Middelburg en vertrekt op 30 oktober 2016