KRUIS

kruis2

Jezus Christus is op Goede Vrijdag gekruisigd.
Die kruisiging was nodig om de vloek te dragen die op de zondige mensheid lag.
God had in het oude testament (Deuteronomium 21,23) gezegd dat een gehangene vervloekt was. Een gekruisigde hing letterlijk tussen hemel en aarde: Jezus Christus werd van de aarde verstoten maar ook in de hemel was er geen plaats voor hem.
Toen Christus stierf aan het kruis, stierf ook de oude mens in mij.

Romeinen 6:3-4
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden

ICHTHUS

ichtus2

Ichthus is de Griekse benaming voor het woord 'vis'. En die letters staan voor de bijzondere woorden : Jezus Christus Gods Zoon Verlosser.De eerste christenen werden zwaar vervolgd vanwege hun geloof in Jezus Christus.Zij gebruikten daarom de vis als herkenningssymbool onder elkaar.

DUIF

duif2

De Duif is het symbool voor de Heilige Geest.  
Het was een duif die ooit, met een olijftak in zijn bek, terugvloog naar de ark van Noach.
Dat was het teken van nieuw leven na de zondvloed.
Wanneer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan daalt de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif.

Marcus 1:9-11
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’

ALFA en OMEGA

alfa2

Deze letters vormen de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet.
God heeft ons geschapen - Hij staat aan het begin.
Maar Hij staat ook aan het einde - Hij volmaakt wat Hij begonnen is.
Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

Openbaring 1:8
'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

CHIRO

symbool_chi_ro

De afkorting “Chr.” In het Grieks.

In het Grieks is de “X” de letter “CH” en de “P” de letter “R”.