pa041899Ongeveer 6 keer per jaar vieren we in de gemeente het Avondmaal.
We drinken wijn uit een beker en eten een stukje brood.
Dat verwijst naar het gekruisigde lichaam van onze Here Jezus Christus en zijn vergoten bloed.
Bij de viering van het Avondmaal onderzoeken wij onszelf: wil ik voor God leven en alles wegdoen wat niet bij Hem past?
We belijden eerlijk onze zonden tegenover God en vragen Hem of Hij ons het werk van onze Heer toerekent.
We kijken daarbij ook terug en gedenken onze Verlosser Jezus Christus; namelijk wat Hij voor ons heeft gedaan.
We zijn iedere keer weer verwonderd over Zijn werk en Zijn liefde voor zondaren.
Maar het is ook vooruit kijken, we verwachten Hem totdat Hij weer terug komt op de wolken.
Het staat op de gevel van ons kerkgebouw: Maranatha - dat betekent:  Onze Heer, kom!
 
Openbaring 19:7
Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven!
Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.