pa041893In de gemeente van de Here Jezus worden kinderen na hun geboorte gedoopt. Volwassenen die nog nooit gedoopt zijn en die God in hun leven leren kennen worden ook gedoopt. De Bijbel leert dat je eerst moet 'sterven' en een nieuw leven moet ontvangen.
Je kunt dat mooi zien met de exodus van het oude Joodse volk uit Egypte.
Zij moesten eerst door de Rode Zee heen, wat alleen maar kon doordat God Zelf een pad maakte.
Ze moesten in de Rode Zee al het oude achterlaten: alles wat te maken had met Egypte als het slavenhuis.
Pas daarna konden zij met de Eeuwige leven in een beloofd, nieuw land.
Dat geldt voor u en mij net zo: het is nodig dat ik sterf met Christus om daarna ook met Hem op te staan.
Ik ontvang nieuw leven uit God, ik geef mij over aan Hem en ik leef nu door en voor Hem.

Romeinen 6:4
We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.