Catechisatie voor (jong) belijdende leden

Na hun openbare geloofsbelijdenis merken veel jonge belijdende leden dat zij 'in een gat vallen'. Er verandert dan veel in je leven, er komen juist veel vragen op je af, terwijl de catechese voorbij is. Er is behoefte om nog verder te studeren en over vragen door te spreken met mensen die meer kennis en ervaring hebben. Bij deze behoefte wil de catechisatie voor jonge belijdende leden aansluiten.
De bedoeling is dat verspreid over dit jaar een aantal cursus blokken worden aangeboden.

  • Bijbel en leer
  • Ethiek en Maatschappij
  • Andere godsdiensten
  • Christelijk leven in de praktijk

Hoe komt zo'n catechisatiecursus tot stand? De onderwerpen worden gekozen naar aanleiding van een peiling onder de jong-belijdenden zelf. Daarna wordt per onderwerp een deskundige, meestal wat oudere inleider, al dan niet uit de eigen gemeente. Het accent bij de bijeenkomsten ligt veel meer op kennisoverdracht (gewoon bijleren) dan op discussie of uitwisseling van ervaringen.