Bijbelcursus - schriftelijk

De Bijbelcursus is een schriftelijke cursus in duidelijke taal, die u op weg helpt bij het lezen van de Bijbel. Zodat u de Bijbel (beter) kunt leren kennen. De cursus bestaat uit 25 lessen, die met vaste regelmaat aan u toegezonden worden. Elk van deze lessen bevat drie verschillende onderdelen: een A-, een B- en een C-gedeelte.  

  1. De Bijbel als boek
    In dit deel geven we antwoord op vragen als: Wat is de Bijbel? Waarom is het zo'n belangrijk boek? Wat is het verschil met andere boeken? Hoe moet je de Bijbel lezen.
  2. Bijbelse geschiedenis
    Hierin worden belangrijke gedeeltes uit alle Bijbelboeken uitgelegd.
  3. Geloven
    In dit onderdeel komt onder meer aan de orde: Wie is God? Wat is bidden en hoe moet je dat doen? Is de kerk daarbij wel nodig? Waarom stuurde God zijn Zoon naar aarde?

Iedere les sluit af met een aantal vragen die betrekking hebben op de behandelde stof. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat u zelf vragen hebt naar aanleiding van de les.
Kijk voor meer informatie op: www.bijbelcursus.nl