bibleWij geloven dat de Bijbel het Woord is van onze goede God, aan ons gegeven.
De Bijbel bestaat uit 66 boeken maar vormt toch het éne Woord van God.
Dat is een wonder, zeker als je bedenkt dat er eeuwen over heen zijn gegaan voordat de Bijbel af was.

Er is nog een wonder: dat gebeurt als je de Bijbel leest.
Gods Woord is namelijk levend en krachtig.
Dat wil zeggen dat God door de Bijbel in jou werkt, elke keer als je er in leest.
Bijbellezen zal daarom altijd gepaard gaan met gebed.
Bidt om de krachtige werking van de Heilige Geest, iedere keer als je de Bijbel leest.
De Geest opent je ogen en bewerkt geloof in je hart zodat je God leert liefhebben.

Jezus Christus is de persoon waar heel de Bijbel om draait en naar verwijst. Hij is de weg naar de Vader. 
Door het Woord en door de Heilige Geest geloven wij dat Jezus de Zoon van God is.
Iedereen die dat gelooft en Hem in zijn/haar leven belijdt als Heer, hoort bij Hem.

1 Petrus 1:23 - Gods Woord is levend en blijft eeuwig bestaan.