biddenVoor een christen is bidden de adem voor de ziel. Het is spreken met de enige en eeuwige God.
Alleen door de Here Jezus is dat weer mogelijk.
Wij prijzen en loven de Eeuwige in ons gebed - Hem komt alle lof en dank toe.
Ik maak mij klein en vraag vergeving voor mijn zonden.
Ik klaag in mijn gebed tot God: Heer waar bent U? - kom mij te hulp.
Bidden doen we in geloof: we bidden vol geloof en verwachten grote dingen van Hem.

Marcus 11:24
Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.