Kerkdienst live meeluisteren

De kerk bestaat al heel lang in Nederland.
Al eeuwen lang zoeken christenen elkaar op om samen te bidden, te zingen en de Bijbel te lezen.
Inmiddels leven we in de 21e eeuw en leven u en ik in een postmoderne samenleving.
Maar nog steeds worden er iedere zondag in de kerk woorden van God gesproken .
De kerk is dus nog springlevend omdat God in al die tijd niet veranderd is.

Wat is de kerk?

Meestal denk je bij het begrip kerk eerst aan een gebouw.
In heel veel oude steden kom je mooie oude kerken tegen.
Het zijn vaak hoge gebouwen die in het centrum staan.
Dat was niet voor niks: kerken vormden bedehuizen.
De gebeden en gezangen konden zo opstijgen naar God die in de hemel woont.
Toch is het gebouw niet het eigenlijke van de kerk.
Dat is de gemeente die op zondag samenkomt; zij vormt het werkelijke huis van God.
God woont dus niet in een huis van hout en steen maar Hij woont in mensen, zij vormen een geestelijk huis. 

Jezus Christus

Als je spreekt over de kerk dan spreek je ook over een persoon : Jezus Christus, de Zoon van God.
Hij is voor zijn kerk gestorven en heeft de hoogste prijs betaald – de prijs van zijn leven.
De Bijbel vergelijkt de relatie tussen Hem en de kerk met die van bruidegom en bruid.
De kerk is er dus in de eerste plaats om Hem.
Jezus Christus heeft het voor het zeggen in de kerk.
We volgen Hem, nu al meer dan 2000 jaar en willen leven zoals Hij dat wil.
God kiest mensen uit om in de Here Jezus te gaan geloven en steeds meer op Hem te gaan lijken.

Zondagse eredienst

De gemeente komt iedere zondag bij elkaar om te vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan en om (steeds weer) het Evangelie – de blijde boodschap! – te horen.
Deze eredienst vormt de kern van ons gemeente zijn, het is de wekelijkse ontmoeting met onze God.
Tijdens de kerkdienst gaat er een dominee voor en lezen we uit de Bijbel.
Gebed neemt een belangrijke plaats in tijdens de kerkdienst.
Daarin belijden we zonden en maken we ons klein voor God.
Daarna is er ook vreugde om de vergeving en bevrijding dus er wordt ook blij gezongen.
Als dank geven we ook van ons bezit onze gaven aan God.
Diakenen collecteren voor barmhartigheidswerk want onze band met God werkt ook liefde uit voor onze naaste.

Gemeenteleven

Het gemeenteleven start om zo te zeggen op de zondag maar gaat door de week ook verder.
Ook in de week gebeurt er veel, zowel in de gezinnen als in de gemeente.
De jeugd is een belangrijke groep en krijgt bijzondere aandacht.
Niet alleen wordt er door de dominee onderwijs gegeven, maar ook door andere leden die daar tijd en ruimte voor vrijmaken.
Heel veel gebeurt ook ongeorganiseerd zoals het omkijken naar zieken en ouderen.
En er zijn bijbelstudieverenigingen en huiskamergroepen om samen de Bijbel te bestuderen.
Zo leren we steeds meer en steunen we elkaar om het geloof vast te houden en dicht bij God te blijven.

Dienen

In de gemeente van de Here Jezus komt het aan op het dienen, dienstbaar zijn.
Het ging in de geschiedenis fout wanneer ménsen belangrijk werden en zelf de dienst gingen uitmaken.
Jezus zegt : de kleinste zal de grootste zijn.
Wil je in de gemeente van de Here Jezus groeien dan moet je zelf kleiner worden zodat Hij een steeds grotere plek in jou leven gaat innemen.
Dat kunnen we niet zelf– we hebben daar elke dag de Heilige Geest bij nodig en daar bidden we dan ook om. 

Welkom

Misschien ben je nog nooit in een kerk geweest of al heel lang niet meer.
Weet je dan welkom in de gemeente van onze Heer, Jezus Christus.
In deze postmoderne tijd vragen veel mensen naar de zin van hun leven – in de kerk krijg je gratis antwoord.
Jezus Christus is het antwoord op die vraag en Hij heeft een plan met je leven - Hij is er voor jou; jij ook voor Hem?