De kern van ons geloof bestaat uit een Persoon: Jezus Christus, de Zoon van God.
In de Here Jezus heeft God Zich ten diepste aan ons bekend gemaakt.
Hij is op aarde onder ons komen wonen en Hij is de Redder van ons leven door onze zonden te verzoenen met zijn sterven op Golgotha.
Daar heeft Hij de dood overwonnen, want na 3 dagen is Hij opgestaan.
Na zijn opstanding is de Here Jezus aan velen verschenen - van dit feit zijn er dus veel getuigen.
En nog denken we iedere zondag terug aan dit Paasfeest.
Jezus heeft het nu voor het zeggen in ons leven - Hem volgen wij, Hij is onze Heer.
En door zijn Heilige Geest vernieuwt Hij ons leven.
Wij ervaren en geloven dat we steeds meer gaan lijken op het beeld van de Here Jezus Christus.
Zoals de Bijbel het zelf zegt: '... de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,zachtmoedigheid en zelfbeheersing'.

 

De Bijbel leert dat geloven geen vaag vermoeden is maar een vast vertrouwen.
Het is jezelf toevertrouwen en volledig overgeven aan God.
Geloof heb je niet van jezelf - het is een gave die God geeft als we Hem er om bidden.
Maar tegelijk vraagt God van ieder mens hier en nu een keuze te maken voor Hem - gehoorzamen is onze verantwoordelijkheid.
Geloofsgehoorzaamheid noemt de Bijbel dat.
Met heel ons hart kiezen wij voor God - in de Bijbel vind je mensen die met een 'ongedeeld hart' blijven hopen op God.
God openbaart Zich in de Bijbel. Geloof gaat daarom hand in hand met dagelijks Bijbellezen en met gebed.

 

De Here Jezus zelf vergelijkt het Koninkrijk van God met een mosterdzaadje - je kunt het lezen in Lucas 13:19.
Geloof je dat een heel klein zaadje kan uitgroeien tot een boom waar vogels zich in nestelen?
In dat geloof leven wij iedere dag en in die verwachting strekken wij ons naar Hem uit.
God is groot en goed - glorie voor zijn Heilige Naam.
'Neem ons leven - laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer'.